DOKONČENÍ REZERVACE

Děkujeme za vaši rezervaci. Pro její dokončení prosím uhraďte zálohovou platbu. Budeme se na váš těšit.

Údaje pro platbu

Proveďte platbu přímo na náš bankovní účet. Jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší rezervace, které najdete v emailu.
Číslo účtu: 1540404051/3030
Variabilní symbol: číslo rezervace naleznete v emailu